Parken hyrs bara ut till medlemmar (kända), där ansvarig hyresgäst fullt ut tar ansvar för att brandskydds instruktioner efterföljs, att fullgod städning görs och själv ansvarar för ersättning för eventuell skadegörelse på lokal och egendom i Parken. Ansvarig hyresgäst skall skriva under hyresavtal. Vid överskridande av personantal så skall extra brandskyddsinstruktion följas. Gemensamhets utrymmen (som toaletter och korridor) kan behöva delas med andra samtidiga lokal nyttjare.

Uthyrnings kontakt: 
1:a hand: Karin Rosén 0383-60668, 070-5922987, karinrosen55@gmail.com
2:a hand: Anneli Gustavsson 0383-60959
3:e hand:

Hyres priser Parken 2009

Stora salen(sluten fest, max 150 personer)Pris/dag
Grundpris stora salen och cafeteria, kvällar och helger1400 
Grundpris stora salen och cafeteria, dags samlingar900 
  
Tillägg vid uthyrning  
Köksutrustning (porslin, disk mm) för stora salen 300 
  
Cafeteria (sluten fest, max 50 personer) 
Cafeteria, kvällar och helger inkl kök600
Cafeteria, dags samlingar och barnkalas400
  
Omklädningsrum + bastu (slutna sällskap, max 20 personer per omkl.rum) 
Per person (minimum 100:-/omkl.rum)20  
 
 

Publicerad 2020-02-13 Peter FahlÚn Karlsson